Vitale medewerkers met de Quickscan organisatie in balans

 

Hoe staat het met de vitaliteit binnen jouw organisatie?

De Quickscan Organisatie in Balans™ is een uniek instrument. Het is een vijf-dimensionale scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen van ieder team, afdeling of de organisatie in zijn geheel. Als gecertificeerd procesbegeleider van deze Quickscan kan ik de pijnpunten binnen teams of organisaties inzichtelijk maken en deze transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen.

Waarom is vitaliteit zo belangrijk?

De vitaliteit van een organisatie start met de vitaliteit en bevlogenheid van haar medewerkers. Vakbekwaamheid alleen is niet langer voldoende om goed te kunnen presteren. vitale medewerkers die zowel fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en spiritueel in balans zijn, presteren beter, zijn beter toegerust voor het uitoefenen van hun functie, zijn intrinsiek gemotiveerd, innovatiever, productiever en verzuimen beduidend minder dan hun minder vitale collega’s.

Onderzoek wijst uit dat organisaties met vitale en bevlogen medewerkers 21% productiever en 22% meer winstgevend zijn. Klanten beoordelen vitale en bevlogen organisaties gemiddeld 10% beter dan niet-vitale organisaties. Vitale organisaties kennen 37% lager verzuim en gemiddeld 45% lager verloop. Kortom: investeren in een vitale en bevlogen organisatie loont!  Dit vraagt echter wel om “vitaal leiderschap”. In dit artikel kun je hier meer over lezen.

Gelukkige, bevlogen en vitale medewerkers zijn het kloppend hart vormen van elke organisatie.  Vitale teams dragen bij aan een vitale organisatie. Echter, een integrale aanpak is nodig om tot diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen.  Dat betekent dat je ook op strategisch en tactisch niveau naar de organisatie als geheel moet willen kijken.

Snel en effectief bewust van de vitaliteit van jouw organisatie en aan welke knoppen er gedraaid zou moeten worden.

Wat levert de Quickscan op?

 • Een korte tijdsinvestering bestaande uit 1 dagdeel vanuit een vijf-dimensionale integrale aanpak;
 • Bewustzijn van de “vitaliteit” van de organisatie;
 • Inzicht in de kernoorzaken van problemen en uitdagingen binnen de organisatie;
 • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit;
 • Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden;
 • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten en duurzame oplossingen;
 • Vitale medewerkers

Werkwijze

 • Er wordt gestart met een spel, waarin anoniem, het gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie boven tafel komt (bijvoorbeeld hoog kort/lang ziekteverzuim, teruglopende resultaten of groot personeelsverloop);
 • Er is dan snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van dit probleem;
 • Vervolgens krijgen de deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt;
 • Tot slot heeft het team en/of de organisatie helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren;
 • De gehele quickscan gaat uit van gedragenheid door het team.
vitale medewerkers
vitale medewerkers
vitale medewerkers

De verandering die je zoekt, zit altijd in jezelf

Hoe kan ik je helpen?